Mae Arad yn gweithio i gleientiaid cenedlaethol a rhyngwladol yn y meysydd canlynol: addysg a sgiliau; datblygiad rhanbarthol; diwylliant a threftadaeth; polisi plant a phobl ifanc; cyflogaeth a chynhwysiant cymdeithasol. Rydym yn cyfuno arbenigedd yn y sectorau hyn gyda dulliau ymchwil hyblyg a chreadigol.