Ymchwil yn ymwneud â'r iaith Gymraeg

Llywodraeth Cymru – Ymchwil i Gymraeg ail iaith (2011)

Cwblhaodd Arad ymchwil i gasglu gwybodaeth ar drefniant a darpariaeth addysg Gymraeg ail iaith yng Nghyfnodau Allweddol 2, 3 a 4 er mwyn llunio datblygiadau yn y dyfodol. Amcanion yr ymchwil oedd casglu gwybodaeth am yr amser a ddyrennir i’r pwnc; y cymwysterau y mae dysgwyr yn astudio e.e. cwrs Darllen rhagor →

Llywodraeth Cymru – Cam Cyntaf Gwerthusiad Iaith Pawb (2007)

Cyflawnodd Arad werthusiad cam un o Iaith Pawb – cynllun gweithredu cenedlaethol trawsbynciol Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru ddwyieithog. Roedd yr astudiaeth yn cynnwys asesiad effaith cyffredinol o tua 70 o brosiectau a gafodd eu cynnwys fel rhan o’r cynllun gweithredu a datblygu fframwaith ar gyfer ymchwil pellach i asesu Darllen rhagor →