Cyflogaeth a'r farchnad lafur

Building Futures – Gwerthusiad o’r prosiect SPFP040 (2014)

Cafodd y prosiect SPFP040 a ddatblygwyd gan Asset Skills (Building Futures nawr) ei gynllunio i gyflwyno prentisiaethau newydd a chymwysterau eraill yng Nghymru tra hefyd yn hyrwyddo cymwysterau i gyflogwyr a darparwyr hyfforddiant. Nod y prosiect oedd cyflwyno amrywiaeth ehangach o gymwysterau ar draws ystod o sectorau gan gynnwys glanhau, Darllen rhagor →

Chwarae Teg – Gwerthusiad Cenedl Hyblyg (2014)

Cynhaliodd Arad werthusiad o brosiect Chwarae Teg, Cenedl Hyblyg, mewn cydweithrediad â Ecorys. Mae Cenedl Hyblyg yn darparu hyfforddiant a chymorth ar gyfer gweithwyr benywaidd sy’n ceisio datblygu eu sgiliau arweinyddiaeth tîm a rheoli. Archwiliodd y gwerthusiad y broses a’r effaith o ddarparu cyngor, arweiniad a hyfforddiant i gyfranogwyr y Darllen rhagor →

Adolygiadau Dechrau’n Deg

Mae dau adroddiad gan Arad sy’n ymwneud â datblygiad iaith cynnar wedi cael eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru. Adolygiad o dystiolaeth ymchwil ar effeithiolrwydd gwahanol ddulliau o hyrwyddo datblygiad iaith a lleferydd cynnar. Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau o Dystiolaeth Asesu Cyflym (REA) o waith ymchwil rhyngwladol ar ymyriadau Darllen rhagor →