Cymunedau a chynhwysiant cymdeithasol

Oxfam Cymru – Prosiect Lloches yng Nghymru (2015)

Mae’r Prosiect Lloches yng Nghymru, a gyllidwyd gan y Gronfa Loteri Fawr, wedi rhoi cyfleoedd i geiswyr noddfa (ffoaduriaid a cheiswyr lloches) sy’n ferched yng Nghymru rhwng 2012 a 2015. Fe weithiodd y partneriaid prosiect gydag amryw o sefydliadau cynorthwyol, cyflogwyr a darparwyr gwasanaeth. Fe gynhaliodd Arad ymgynghoriadau a grwpiau Darllen rhagor →

Cronfa’r Loteri Fawr – Gwerthusiad o Symud Ymlaen (2013-15)

Gan weithio mewn partneriaeth â ICF mae Arad yn cynnal gwerthusiad dwy flynedd o’r rhaglen Symud Ymlaen yng Nghymru. Mae’r rhaglen wedi’i thargedu at droseddwyr ifanc a phobl ifanc sy’n gadael gofal ac yn anelu at ddatblygu eu sgiliau cyflogadwyedd drwy hyfforddiant cyn-gyflogaeth a lleoliad gwaith o 6 mis. Mae’r Darllen rhagor →