Plant a phobl ifanc

Llywodraeth Cymru – Adolygiad o Arfer – Dechrau’n Deg (2014)

Comisiynwyd Arad i ymgymryd â dau brosiect ymchwil sy’n ymwneud â’r llinyn Datblygu Iaith Gynnar o’r rhaglen Dechrau’n Deg. Y prosiect cyntaf oedd Adolygiad o Ymarfer mewn Gweithredu’r Elfen Cefnogi Datblygiad Cynnar Iaith (ELD) o fewn Dechrau’n Deg. Roedd hyn yn cynnwys gwaith maes gyda phartneriaethau Dechrau’n Deg i archwilio Darllen rhagor →

Ymgysylltu â rhanddeiliaid WRAP

Comisiynwyd Arad gan WRAP i gwblhau gwaith ymgysylltu gyda rhanddeiliaid er mwyn casglu barn sefydliadau ail-ddefnyddio ar y cynnig i greu rhwydwaith ail ddefnyddio yng Nghymru.Mae’r gwaith hwn yn rhan o Raglen Atal Gwastraff Llywodraeth Cymru.