Celfyddydau, diwylliant a threftadaeth

Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Llenyddiaeth Cymru – Gweithio rhyngwladol yn y Sector Llenyddiaeth (2015)

Comisiynwyd Arad gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru a Llenyddiaeth Cymru i gwblhau ymchwil er mwyn deall gwaith rhyngwladol cyfredol o fewn y sector llenyddiaeth yng Nghymru. Amcanion yr ymchwil oedd mapio gweithgareddau rhyngwladol cyfredol, ymgynghori â anghenion datblygu’r sector llenyddiaeth ac i astudio partneriaethau a cyd-weithio sydd eisoes yn bodoli rhwng Darllen rhagor →

Cyngor Celfyddydau Cymru – Gwerthusiad o Momentwm (2014)

Comisiynwyd Arad gan Gyngor Celfyddydau Cymru i gynnal gwerthusiad o Momentwm, prosiect peilot newydd a gyflwynir mewn partneriaeth â Rhaglen Cymunedau yn Gyntaf Llywodraeth Cymru. Cynhaliwyd 14 o brosiectau ymgysylltu â’r celfyddydau sy’n gweithio gyda phobl ifanc ar y cyrion ledled Cymru gan ddefnyddio ystod o ffurfiau celf. Fe wnaeth Darllen rhagor →

Grŵp Ymgysylltu Cyhoeddus Hanes Cymru (HWPEG): astudiaeth ymchwil (2013)

Cwblhawyd brosiect ymchwil yn ddiweddar gan Arad ar gyfer Grŵp Ymgysylltu Cyhoeddus Hanes Cymru (HWPEG). Mae’r grŵp yn cynnwys sefydliadau o’r sectorau treftadaeth, amgueddfeydd a llyfrgelloedd yng Nghymru ac maent yn cynnwys Amgueddfa Cymru, Cadw, CyMAL, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru. Nod yr ymchwil oedd adolygu llenyddiaeth Darllen rhagor →

Astudiaeth Dichonoldeb Dathlu Celfyddydau Ieuenctid

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi comisiynu Arad i gynnal astudiaeth ddichonoldeb o gyfleoedd posibl i ddathlu a chodi proffil y celfyddydau ieuenctid yng Nghymru ymhellach. Fel rhan o’r astudiaeth, rydym yn casglu barn a syniadau pobl ifanc ac ymarferwyr sy’n gweithio gyda phobl ifanc, waeth beth yw eu lefel presennol Darllen rhagor →