Save the Children – Ymchwil i mewn i ddatblygiad iaith gynnar (2015)

Comisiynwyd Arad gan Save the Children i gwblhau dadansoddiad o ddata lefel Cymru ar lefelau llythrennedd a rhifedd plant. Roedd y dadansoddiad yn rhan o gyhoeddiad Save the Children ar lythrennedd a rhifedd plant yng Nghymru. Mae’r adroddiad, o’r enw ‘Barod i Ddarllen: Cau’r bwlch mewn sgiliau darllen cynnar er mwyn i bob plentyn yng Nghymru allu darllen yn dda’, ar gael ar-lein yma.