Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru – Ymchwil ar Werth Prentisiaethau yng Nghymru (2015)

Fe gafodd Ymchwil Arad, ar y cyd â Deryn, ei gomisiynu gan Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (FfHCC) i ymgymryd ag ymchwil i werth prentisiaethau yng Nghymru. Roedd yr ymchwil yn archwilio effaith prentisiaethau ar unigolion o ran sgiliau, datblygiad gyrfa ac enillion. Roedd yr ymchwil hefyd yn ystyried effeithiau ar gwmnïau yn ogystal â rhai o’r manteision ehangach i’r economi yng Nghymru.