Oxfam Cymru – Prosiect Lloches yng Nghymru (2015)

Mae’r Prosiect Lloches yng Nghymru, a gyllidwyd gan y Gronfa Loteri Fawr, wedi rhoi cyfleoedd i geiswyr noddfa (ffoaduriaid a cheiswyr lloches) sy’n ferched yng Nghymru rhwng 2012 a 2015. Fe weithiodd y partneriaid prosiect gydag amryw o sefydliadau cynorthwyol, cyflogwyr a darparwyr gwasanaeth. Fe gynhaliodd Arad ymgynghoriadau a grwpiau ffocws gyda chyfranogwyr, gwirfoddolwyr a darparwyr gwasanaeth. Mae’r adroddiad gwerthuso terfynol yn cynnig argymhellion gweithredol a pholisi sydd wedi codi o’r prosiect ac maent ar gael yma. Mae crynodeb fwy byr o’r adroddiad ar gael yma.