Llywodraeth Cymru – Ymchwil i Gymraeg ail iaith (2011)

Cwblhaodd Arad ymchwil i gasglu gwybodaeth ar drefniant a darpariaeth addysg Gymraeg ail iaith yng Nghyfnodau Allweddol 2, 3 a 4 er mwyn llunio datblygiadau yn y dyfodol. Amcanion yr ymchwil oedd casglu gwybodaeth am yr amser a ddyrennir i’r pwnc; y cymwysterau y mae dysgwyr yn astudio e.e. cwrs byr / cwrs llawn, haen uwch / sylfaen; a chymwysterau a phrofiad athrawon. Cynhaliwyd y gwaith ymchwil hwn, a oedd yn seiliedig ar arolwg o 170 o ysgolion yng Nghymru, dros gyfnod o dri mis rhwng Chwefror ac Ebrill 2011