Llywodraeth Cymru – Gwerthusiad o Waith Ieuenctid mewn Ysgolion (2015)

Comisiynwyd Arad gan Lywodraeth Cymru i gynnal gwerthusiad o waith ieuenctid mewn ysgolion ledled Cymru. Nod y prosiect yw asesu effaith y gwaith ieuenctid sy’n cael ei wneud mewn ysgolion ar hyn o bryd a sut y mae’n mynd i’r afael â materion sy’n ymwneud â phobl ifanc NEET, cynhwysiant cymdeithasol a chyrhaeddiad addysgol ym mhob awdurdod lleol. Mae’r prosiect hefyd yn anelu at adnabod enghreifftiau o arfer da a allai, o bosibl, gael ei gyflwyno ar lefel genedlaethol.