Llywodraeth Cymru – Gwerthusiad o Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid (2014-15)

Comisiynwyd Arad, mewn partneriaeth â ICF, i ymgymryd â gwerthusiad ffurfiannol o’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid (YEPF) ar ran Llywodraeth Cymru. Mae’r gwerthusiad yn cynnwys ymchwil manwl ar y cynnydd a wnaed wrth weithredu’r fframwaith ar draws awdurdodau lleol yng Nghymru. Cynhaliwyd gyfweliadau â rhanddeiliaid (gan gynnwys Gyrfa Cymru, ysgolion, darparwyr hyfforddiant a rheolwyr awdurdod lleol) ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru yn ogystal â chyfweliadau gydag arweinwyr polisi a rhanddeiliaid cenedlaethol fel Llywodraeth Cymru a’r Ganolfan Byd Gwaith. Cafodd  fframwaith gwerthuso ei ddatblygu yn ogystal ar gyfer gwerthusiad effaith y YEPF yn y dyfodol.