Llywodraeth Cymru – Cam Cyntaf Gwerthusiad Iaith Pawb (2007)

Cyflawnodd Arad werthusiad cam un o Iaith Pawb – cynllun gweithredu cenedlaethol trawsbynciol Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru ddwyieithog. Roedd yr astudiaeth yn cynnwys asesiad effaith cyffredinol o tua 70 o brosiectau a gafodd eu cynnwys fel rhan o’r cynllun gweithredu a datblygu fframwaith ar gyfer ymchwil pellach i asesu effaith yr astudiaeth.