Llywodraeth Cymru – Adolygiad o Arfer – Dechrau’n Deg (2014)

Comisiynwyd Arad i ymgymryd â dau brosiect ymchwil sy’n ymwneud â’r llinyn Datblygu Iaith Gynnar o’r rhaglen Dechrau’n Deg. Y prosiect cyntaf oedd Adolygiad o Ymarfer mewn Gweithredu’r Elfen Cefnogi Datblygiad Cynnar Iaith (ELD) o fewn Dechrau’n Deg. Roedd hyn yn cynnwys gwaith maes gyda phartneriaethau Dechrau’n Deg i archwilio enghreifftiau o arfer da a chyfleoedd i wella cyflenwi hawliau ELD. Yr ail yw Adolygiad o’r Tystiolaeth Ymchwil ar Effeithiolrwydd Gwahanol Ddulliau i Hybu Datblygiad Iaith a Lleferydd Cynnar. Roedd hyn yn cynnwys Asesiad Tystiolaeth Cyflym (REA) o ymyriadau datblygiad-iaith llwyddiannus wedi’u teilwra ar gyfer plant ifanc. Mae’r adroddiadau ar gael yma ac yma