Improve – Gwerthusiad o SPFP 2 a’r Rhaglen Sector Cronfa Arweinyddiaeth (2014)

Gweithiodd Arad gyda Improve Ltd i werthuso eu prosiect SPFP 2 a’r Rhaglen Sector Cronfa Arweinyddiaeth. Roedd y ddau brosiect yn cael eu targedu at y sector gweithgynhyrchu a phrosesu bwyd a diod yng Nghymru. Nod allweddol y prosiect oedd sefydlu rhwydwaith o ddarparwyr hyfforddiant a gweithio’n agos gyda busnesau i ddarparu atebion hyfforddi perthnasol a hyblyg ar gyfer anghenion rheoli lefel uwch a hyfforddiant arall ar draws y sector. Gwerthusodd Arad effaith y rhaglen ar gyflogwyr a gweithwyr sy’n cymryd rhan a sut mae’r prosiectau yn cyfrannu at ddiwallu anghenion sgiliau’r sector.