Llywodraeth Cymru – Gwerthusiad Sgiliau Twf Cymru (2015)

Fe gafodd ICF Consulting ac Ymchwil Arad eu comisiynu gan Lywodraeth Cymru i gynnal gwerthusiad terfynol annibynnol o raglen Sgiliau Twf Cymru. Nod yr astudiaeth oedd asesu a oedd y rhaglen wedi cyflawni ei amcanion, gan gynnwys asesu perfformiad; ei effaith ar gyflogwyr, dysgwyr a darparwyr; ei werth am arian; a darparu gwersi er mwyn gwella dyluniad prosiectau yn y dyfodol. Mae’r adroddiad terfynol ar gael yma.