Gwerthusiad o’r Prosiect Iaith a Chyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig (MELAP) (2013)

Rhedodd y Prosiect Iaith a Chyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig (MELAP) am dair blynedd ysgol o fis Medi 2010 i Orffennaf 2013. Ei brif nod oedd codi cyrhaeddiad a mynd i’r afael â’r perygl o dangyflawni ymhlith grwpiau lleiafrifoedd pobl dduon ac ethnig (BME). Roedd gwerthusiad Arad yn cynnwys gwaith maes gyda phobl ifanc (a’u teuluoedd) i archwilio effaith y prosiect ar eu hagwedd tuag at addysg a’u lefelau cyrhaeddiad.