Llywodraeth Cymru – Gwerthusiad o’r prosiect Cyngor Gwell Bywydau Gwell (2015)

Comisiynwyd Arad gan Lywodraeth Cymru i adolygu a gwerthuso traweffaith y rhaglen Cyngor Gwell Bywydau Gwell. Caiff y rhaglen hon ei chyllido gan Lywodraeth Cymru a’i darparu gan Citizens Advice Cymru. Mae’r rhaglen yn cynnig cyngor i drigolion mewn lleoliadau iechyd amrywiol e.e. meddygfeydd. Mae’r gwerthusiad yn ffocysu ar draweffaith y cyngor hwn ar fywydau defnyddwyr y gwasanaeth ac i ba raddau mae pobl proffesiynol ym maes gofal iechyd yn ei weld fel ffordd o wella iechyd y rheini a gynorthwywyd. Mae’r adroddiad ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.