Creative Skillset a’r British Film Institute – Gwerthusiad Strategaeth Sgiliau Ffilm (2015)

Comisiynwyd Arad gan Creative Skillset a’r British Film Institute i werthuso’u Strategaeth Sgiliau Ffilm. Datblygwyd y Strategaeth 2013-17 er mwyn cynorthwyo twf a chystadleuaeth ryngwladol busnesau ffilm y DU a chynorthwyo’r llwyddiant beirniadol a masnachol talent greadigol yn y DU. Fe gwblhawyd arolwg gan y cyfranogwyr, busnesau a rhanddeiliaid oedd yn rhan o’r strategaeth ac fe gwblhawyd gwerthusiad o draweffaith economaidd, addysgol a chreadigol o’r strategaeth.