Cyngor Celfyddydau Cymru – Gwerthusiad o Momentwm (2014)

Comisiynwyd Arad gan Gyngor Celfyddydau Cymru i gynnal gwerthusiad o Momentwm, prosiect peilot newydd a gyflwynir mewn partneriaeth â Rhaglen Cymunedau yn Gyntaf Llywodraeth Cymru. Cynhaliwyd 14 o brosiectau ymgysylltu â’r celfyddydau sy’n gweithio gyda phobl ifanc ar y cyrion ledled Cymru gan ddefnyddio ystod o ffurfiau celf. Fe wnaeth y gwerthusiad asesu effaith y prosiectau hyn yn ysbrydoli gweithgarwch creadigol a chynyddu sgiliau, hyder, dyheadau a chyflogadwyedd y bobl ifanc oedd cymryd rhan. Mae’r adroddiad terfynol ar gael yma.