Teach First – Gwerthusiad o ddarpariaeth Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth Teach First Cymru (2015)

Fe gafodd Ymchwil Arad ei gomisiynu gan Teach First i werthuso ei Raglen Datblygu Arweinyddiaeth (RDA) yng Nghymru. Amcanion y gwerthusiad oedd: i gwblhau gwerthusiad proses i ddeall pa mor effeithiol cafodd y RDA ei ddarparu; i gwblhau gwerthusiad o ganlyniadau’r rhaglen i adnabod os bod y rhaglen wedi llwyddo creu’r canlyniadau a fwriadwyd; i adnabod cryfderau a gwendidau’r rhaglen; ac i ddarparu cyfres o feysydd i wella ac argymhellion i adnabod pa newidiadau gellir eu gwneud i’r rhaglen.