Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Llenyddiaeth Cymru – Gweithio rhyngwladol yn y Sector Llenyddiaeth (2015)

Comisiynwyd Arad gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru a Llenyddiaeth Cymru i gwblhau ymchwil er mwyn deall gwaith rhyngwladol cyfredol o fewn y sector llenyddiaeth yng Nghymru. Amcanion yr ymchwil oedd mapio gweithgareddau rhyngwladol cyfredol, ymgynghori â anghenion datblygu’r sector llenyddiaeth ac i astudio partneriaethau a cyd-weithio sydd eisoes yn bodoli rhwng sefydliadau llenyddiaeth allweddol yng Nghymru. Mae’r crynodeb gweithredol ar gael ar wefan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru.