Llywodraeth Cymru – Dysgu yn y Gymru Ddigidol (2015)

Comisiynwyd Ymchwil Arad ac ICF Rhyngwladol gan Lywodraeth Cymru i gynnal gwerthusiad o Raglen Dysgu yn y Gymru Ddigidol. Canolbwyntiodd y gwerthusiad ar y cynnydd a wnaethpwyd gyda pob ffrwd gwaith y rhaglen, ac ar ganlyniadau ac effeithiau sy’n dod i’r amlwg. Roedd y gwerthusiad yn cynnwys gwaith maes gyda disgyblion, athrawon, uwch reolwyr a hyrwyddwyr digidol mewn ysgolion; partneriaid cyflwyno a rheolwyr prosiect; a rhanddeiliaid gan gynnwys aelodau Cyngor Cenedlaethol Digidol Dysgu (CCDD).