Cyngor Celfyddydau Cymru – Gwerthusiad Cymru yn Fenis Wales in Venice (2015)

Comisiynwyd Arad gan Gyngor Celfyddydau Cymru i werthuso gwerth a thraweffaith Cymru yn Fenis Wales in Venice. Mae’r adroddiad yn asesu gwerth presenoldeb Cymru ym Miennale Celf Fenis ers 2009 a’i draweffaith ar artistiaid, curaduron ac orielau sy’n cymryd rhan, yn ogystal â’r draweffaith ar y sector celfyddydau gweledol yng Nghymru a phroffil rhyngwladol ehangach Cymru. Mae’r adroddiad i’w gael ar wefan Cyngor Celfyddydau Cymru.