Cymorth Canser Macmillan – Gwerthusiad parhaus o Wasanaethau Gwybodaeth a Cymorth Canser (2013-15)

Ar hyn o bryd mae Arad yn ymgymryd â gwerthusiad parhaus o’r Gwasanaeth Gwybodaeth a Chymorth Canser (CISS) yng Nghymru ar ran Cymorth Canser Macmillan. Mae’r gwerthusiad yn cynnwys cam gwerthuso ffurfiannol cychwynnol yn gweithio gyda Chydlynwyr ym mhob lleoliad i adolygu’r dulliau cyflwyno a fabwysiadwyd yn y lleoliadau CISS amrywiol ar draws Cymru. Bydd y gwerthusiad hefyd yn canolbwyntio ar ddeall yr effaith y mae’r CISS yn ei chael ar gleifion canser a’u teuluoedd yn ogystal ag ymarferwyr eraill sy’n cefnogi unigolion â chanser. Bydd y cam gwerthuso crynodol terfynol yn adolygu’r gwersi a ddysgwyd o wahanol arferion darparu a fydd yn llywio gwasanaethau Macmillan yng Nghymru yn y dyfodol.