Cronfa’r Loteri Fawr – Gwerthusiad o Symud Ymlaen (2013-15)

Gan weithio mewn partneriaeth â ICF mae Arad yn cynnal gwerthusiad dwy flynedd o’r rhaglen Symud Ymlaen yng Nghymru. Mae’r rhaglen wedi’i thargedu at droseddwyr ifanc a phobl ifanc sy’n gadael gofal ac yn anelu at ddatblygu eu sgiliau cyflogadwyedd drwy hyfforddiant cyn-gyflogaeth a lleoliad gwaith o 6 mis. Mae’r ymchwil yn cynnwys grwpiau ffocws a chyfweliadau gyda chyfranogwyr a chyflogwyr ochr yn ochr â dadansoddiad meintiol ac ansoddol o gynnydd yn erbyn targedau hyd yma.