Creative Skillset Cymru – Gwerthusiad terfynol o’r Rhaglen Sgiliau ar gyfer yr Economi Digidol (2015)

Comisiynwyd Arad gan Creative Skillset i gwblhau gwerthusiad o’r Rhaglen Sgiliau ar gyfer yr Economi Digidol: rhaglen £4.5 miliwn o ymchwil, hyfforddiant a chefnogaeth ar gyfer y Diwydiannau Creadigol a ddarperir rhwng 2011 a 2015. Ariennir y rhaglen gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru gyda chymorth cyllid ychwanegol gan S4C a Teledwyr Annibynnol Cymru (TAC), y gymdeithas fasnach ar gyfer cynhyrchwyr teledu Cymru. Pwrpas y gwerthusiad yw i ddarparu gwerthusiad o effaith economaidd meintiol cadarn o’r rhaglen gan gynnwys asesiad o werth ychwanegol strategol ar gyfer y sector diwydiannau creadigol yng Nghymru yn ogystal â gwerthusiad crynodol cynhwysfawr o’r rhaglen a’i effaith ar weithwyr sy’n cymryd rhan, cyflogwyr a rhanddeiliaid strategol ehangach.