Creative Skillset Cymru – Gwerthusiad interim a therfynol y Ffasiwn lefel 2 a Peilot Prentisiaeth Tecstilau (2014)

Cyflwynodd Arad werthusiad terfynol yn ddiweddar o’r Lefel 2 FTAP, a oedd yn dilyn ymlaen o astudiaeth gwmpasu ar gyfer yr prentisiaeth a gynhaliwyd yn 2013. Canolbwyntiodd yr ymchwil ar asesu effaith y FTAP ar y lefelau sgiliau a chyflogadwyedd y prentisiaid ac ar berfformiad y busnesau dan sylw. Canolbwyntiodd yr ymchwil ar gynaliadwyedd y FTAP a’i effaith ar fynd i’r afael â phrinder sgiliau a darparu hyfforddiant o safon a chyfleoedd dilyniant ar gyfer y sector Ffasiwn a Thecstilau yng Nghymru.