Chwaraeon Cymru – Gwerthusiad o brosiectau datblygu chwaraeon yr iaith Gymraeg (2008)

Gwerthusodd Arad tri phrosiect peilot i brofi gwahanol ddulliau o gynyddu cyfranogiad mewn cyfleoedd chwaraeon a hamdden trwy gyfrwng y Gymraeg. Archwiliodd yr astudiaeth yr effaith a gyflawnwyd gan dri phrosiect yng Ngheredigion, Conwy a Rhondda Cynon Taf a thynnodd allan enghreifftiau o arfer da a ddefnyddiwyd i lywio gweithgareddau Chwaraeon Cymru yn y dyfodol.