Chwarae Teg – Gwerthusiad Cenedl Hyblyg (2014)

Cynhaliodd Arad werthusiad o brosiect Chwarae Teg, Cenedl Hyblyg, mewn cydweithrediad â Ecorys. Mae Cenedl Hyblyg yn darparu hyfforddiant a chymorth ar gyfer gweithwyr benywaidd sy’n ceisio datblygu eu sgiliau arweinyddiaeth tîm a rheoli. Archwiliodd y gwerthusiad y broses a’r effaith o ddarparu cyngor, arweiniad a hyfforddiant i gyfranogwyr y prosiect Cenedl Hyblyg a chynnig argymhellion ar gyfer y dyfodol.