Building Futures – Gwerthusiad o’r prosiect SPFP040 (2014)

Cafodd y prosiect SPFP040 a ddatblygwyd gan Asset Skills (Building Futures nawr) ei gynllunio i gyflwyno prentisiaethau newydd a chymwysterau eraill yng Nghymru tra hefyd yn hyrwyddo cymwysterau i gyflogwyr a darparwyr hyfforddiant. Nod y prosiect oedd cyflwyno amrywiaeth ehangach o gymwysterau ar draws ystod o sectorau gan gynnwys glanhau, rheoli plâu, tai ac effeithlonrwydd ynni. Cyflwynodd Arad werthusiad o’r prosiect ar gyfer Building Futuresgan archwilio effaith y prosiect ar gyfranogwyr, cyflogwyr a sefydliadau hyfforddi a’r sectorau cyflogaeth ehangach dan sylw. Datblygodd yr adroddiad argymhellion yn ogystal ar gyfer cyflwyno mentrau tebyg yn y dyfodol.