Adolygiadau Dechrau’n Deg

Mae dau adroddiad gan Arad sy’n ymwneud â datblygiad iaith cynnar wedi cael eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru.

Adolygiad o dystiolaeth ymchwil ar effeithiolrwydd gwahanol ddulliau o hyrwyddo datblygiad iaith a lleferydd cynnar.

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau o Dystiolaeth Asesu Cyflym (REA) o waith ymchwil rhyngwladol ar ymyriadau llwyddiannus datblygiad iaith cynnar (ELD) ar gyfer plant o dan pedair oed. Mae’r casgliadau yn nodi nodweddion allweddol o ymyriadau llwyddiannus ac ystyriaethau asesiadau iaith cynnar ar gyfer plant dwyieithog / amlieithog ac hyfforddiant ymarferwyr sy’n gysylltiedig â’r ymyriadau a adolygwyd. Bydd y canfyddiadau yn cael eu defnyddio i lywio canllawiau a darpariaeth yr ELD yn y dyfodol yn Dechrau’n Deg. Mae’r adroddiad ar gael yma.

Adolygiad o Ymarfer mewn Gweithredu’r Elfen Cymorth Datblygiad Iaith Cynnar o fewn Dechrau’n Deg.

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau o waith ymchwil i gyflwyno’r elfen Datblygiad Iaith Cynnar Dechrau’n Deg (ELD). Defnyddiwyd ddulliau cymysg er mwyn ymgysylltu ag ymarferwyr, rhieni a Therapyddion Iaith a Lleferydd. Mae’r adolygiad yn ystyried ymwybyddiaeth ymarferwyr, dealltwriaeth a hyfforddiant mewn perthynas â ELD, modelau a strwythurau cyflenwi, sgrinio ac offer asesu ac ymgysylltu â theuluoedd. Bydd y canfyddiadau yn cael eu defnyddio i lywio canllawiau a darpariaeth yr ELD yn y dyfodol yn Dechrau’n Deg. Mae’r adroddiad ar gael yma.