Comisiynydd y Gymraeg – Adolygiad o drefniadau rheoli sgiliau iaith Gymraeg yn y gweithlu (2016)

Comisiynwyd Arad gan Gomisiynydd y Gymraeg i adolygu trefniadau rheoli sgiliau iaith Gymraeg yn y gweithlu ar draws y 22 awdurdod lleol a’r 8 bwrdd ac ymddiriedolaeth iechyd yng Nghymru. Roedd yr adolygiad yn ffocysu ar drefniadau rheoli strategol, cynllunio a monitro’r gweithlu, recriwtio a datblygu sgiliau (gan gynnwys hyfforddiant). Fe ymgynghorodd Arad gydag aelodau staff allweddol ar lefel gweithredol a strategol uwch o fewn pob awdurdod.