Llywodraeth Cymru – Adolygiad Llenyddiaeth i Gynorthwyo Datblygiad o’r Rhaglen Cyflogadwyedd Oedolion Newydd (2014-2015)

Cafodd Arad ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru i adolygu trefniadau cymorth i adolygu trefniadau cymorth cyflogadwyedd a sgiliau hanfodol sydd eisoes yn bodoli gan ddarparu tystiolaeth o’u heffeithlonrwydd i lywio’r gwaith datblygu o raglen newydd Llywodraeth Cymru sef Rhaglen Cyflogadwyedd i Oedolion. Fe ddefnyddiodd yr astudiaeth dechnegau asesu tystiolaeth gyflym (REA) i adolygu polisïau a rhaglenni sgiliau hanfodol yng Nghymru ac adolygu dyluniad y rhaglenni sgiliau hanfodol a’r rhaglenni sy’n cynorthwyo sgiliau hanfodol i oedolion di-waith.