Swydd Swyddog Gweinyddol gydag Arad

*Noder mae’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau wedi’i ymestyn tan 6ed o Ebrill*

Mae cwmni ymchwil Arad yn chwilio am Swyddog Gweinyddol i fod yn gyfrifol am gefnogi gwaith ein tîm ar ystod eang o brosiectau ymchwil.

Rydym yn chwilio am berson trefnus, brwd a chydwybodol i fod yn rhan bwysig o waith y cwmni drwy weithio’n agos gyda grŵp o ymchwilwyr profiadol. Disgwylir i’r person a benodir fod â’r gallu i gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg. Cyniga’r swydd gyfle am ddatblygiad proffesiynol i’r ymgeisydd llwyddiannus.

RÔL A CHYFRIFOLDEBAU

Fel Swyddog Gweinyddol bydd disgwyl i chi gynorthwyo gwaith y cwmni mewn nifer o ffyrdd, gan gynnwys:

• helpu gyda gweinyddiaeth fewnol y cwmni;
• ymdrin ag ymholiadau dros y ffôn a’u cyfeirio at unigolion perthnasol;
• trefnu cyfarfodydd, cyfweliadau a grwpiau trafod;
• helpu cynnal dyddiaduron electronig;
• cefnogi rheolaeth prosiectau ymchwil;
• mynychu a chymryd cofnod o gyfarfodydd;
• cyfrannu at baratoi dogfennau tendro;
• cynnal a diweddaru gwefan a chyfryngau cymdeithasol Arad;
• paratoi a phrosesu anfonebau;
• mewnbynnu data ymchwil;
• cwblhau ychydig o waith cyfieithu byr.

 

Dyddiad cau: 6ed o Ebrill 2018

Dilynwch y ddolen isod i agor y Swydd:

http://www.lleol.cymru/classified/detail.php?classified=swyddog-gweinyddol5aa9213807730