Gwerthusiad o’r rhaglen Cynnydd ar gyfer Llwyddiant

Mae Ymchwil Arad yn ymgymryd â gwerthusiad proses o’r rhaglen Cynnydd ar gyfer Llwyddiant. Dros yr ychydig fisoedd nesaf byddwn yn cynnal cyfweliadau ffôn gydag unigolion, a gymerodd rhan yn y rhaglen. Os hoffech weld yr hysbysiad preifatrwydd sy’n gysylltiedig â’r prosiect gwerthuso hwn, cliciwch yma.