Ail adroddiad Ysgolion Arloesi wedi’i gyhoeddi

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ein hail adroddiad gwerthusiad ffurfiannol o’r model Ysgolion Arloesi. Mae’r model, sy’n cynnwys cydweithio rhwng partneriaid ac ysgolion cenedlaethol a rhanbarthol, yn arloesol. Ceir pwyslais trwy gydol y gwerthusiad ar ddarparu adborth amser real am y ffordd y mae model yr Ysgolion Arloesi yn gweithio. Felly, nod y gwerthusiad yw deall sut y mae’r model yn cael ei chyflwyno ac i gasglu unrhyw ddysgu a all lywio camau dilynol o gyflwyno’r model.

Mae’r adroddiad byr yn crynhoi ein canfyddiadau ynglŷn â gweithgareddau Arloeswyr Cwricwlwm a Dysgu Proffesiynol rhwng Ionawr 2016 a Gorffennaf 2017. Mae’r canfyddiadau wedi’u seilio ar waith maes gyda 52 ysgol arloesi rhwng Chwefror a Gorffennaf 2017.

Mae’r ail adroddiad gwerthuso Ysgolion Arloesi ar gael yma.