Monthly Archives: Gorffennaf 2018

Cyhoeddi Adroddiad Ton 3 Dechrau’n Deg

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi trydydd, a’r adroddiad terfynol Arad o brosiect ymchwil ansoddol tair blynedd gyda rhieni Dechrau’n Deg. Mae’r adroddiad ‘Ymchwil Ansoddol gyda Theuluoedd Dechrau’n Deg: Ton 3’ ar gael yma. Nod yr ymchwil yw archwilio profiadau ac effeithiau canfyddedig i deuluoedd trwy gydol eu hymwneud a’r rhaglen. Darllen rhagor →

Cyhoeddi gwerthusiad ffurfiannol o fodel Ysgolion Arloesi

Nod y gwerthusiad hwn yw darparu tystiolaeth ar sut y mae’r model ysgolion arloesi yn gweithio’n ymarferol a pha welliannau y gellid eu gwneud. Mae adroddiad ‘Gwerthusiad ffurfiannol o fodel Ysgolion Arloesi’ ar gael yma. Mae’r crynodeb hwn yn cynrychioli pen llanw dwy flynedd o waith yn gwerthuso Model Ysgol Darllen rhagor →