Monthly Archives: Tachwedd 2017

Ail adroddiad Ysgolion Arloesi wedi’i gyhoeddi

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ein hail adroddiad gwerthusiad ffurfiannol o’r model Ysgolion Arloesi. Mae’r model, sy’n cynnwys cydweithio rhwng partneriaid ac ysgolion cenedlaethol a rhanbarthol, yn arloesol. Ceir pwyslais trwy gydol y gwerthusiad ar ddarparu adborth amser real am y ffordd y mae model yr Ysgolion Arloesi yn gweithio. Darllen rhagor →

Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd: adolygiad canol-rhaglen

Nod y Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd yw cefnogi oedolion di-waith i gael swydd ac i aros mewn gwaith trwy wella eu sgiliau cyflogadwyedd. Craidd y rhaglen yw lleoliad gwaith o safon neu hyfforddiant sy’n benodol i’r cyflogwr sydd wedi’i gyfuno â hyfforddiant paratoi gwaith a sgiliau hanfodol os oes angen. Fe’i Darllen rhagor →