Monthly Archives: Gorffennaf 2017

Cyhoeddi adroddiad ar ynni clyfar

Mae adroddiad gan Ymchwil Arad ar y defnydd o ynni clyfar mewn ardaloedd gwledig wedi cael ei gyhoeddi gan Smart Energy GB. Mae’r adroddiad yn dangos bod technoleg clyfar yn helpu cymunedau gwledig harneisio ynni adnewyddadwy ac yn elwa o ynni sy’n rhatach, yn fwy effeithlon ac yn fwy diogel. Darllen rhagor →