Monthly Archives: Mawrth 2017

Adroddiad Gwerthusiad Ysgolion Arloesi

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ein hadroddiad cyntaf ar sail y gwerthusiad ffurfiannol o’r model Ysgolion Arloesi. Nod y gwerthusiad yw rhoi tystiolaeth ar sut y mae model Ysgolion Arloesi yn gweithio’n ymarferol a pha welliannau y gellid eu gwneud.   Mae’r adroddiad cyntaf a gyhoeddwyd yn crynhoi ein canfyddiadau Darllen rhagor →