Monthly Archives: Ionawr 2017

Adroddiad Dechrau’n Deg Arad wedi’i gyhoeddi

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad gan Arad ar raglen Dechrau’n Deg. Mae’r ‘Ymchwil Ansoddol gyda Theuluoedd Dechrau’n Deg: Adroddiad Ton 2’ ar gael yma.   Hwn yw’r ail adroddiad o brosiect ymchwil ansoddol tair-blynedd gyda rhieni Dechrau’n Deg. Nod yr ymchwil yw archwilio profiadau ac effeithiau canfyddedig teuluoedd sydd Darllen rhagor →