Yearly Archives: 2017

Ail adroddiad Ysgolion Arloesi wedi’i gyhoeddi

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ein hail adroddiad gwerthusiad ffurfiannol o’r model Ysgolion Arloesi. Mae’r model, sy’n cynnwys cydweithio rhwng partneriaid ac ysgolion cenedlaethol a rhanbarthol, yn arloesol. Ceir pwyslais trwy gydol y gwerthusiad ar ddarparu adborth amser real am y ffordd y mae model yr Ysgolion Arloesi yn gweithio. Darllen rhagor →

Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd: adolygiad canol-rhaglen

Nod y Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd yw cefnogi oedolion di-waith i gael swydd ac i aros mewn gwaith trwy wella eu sgiliau cyflogadwyedd. Craidd y rhaglen yw lleoliad gwaith o safon neu hyfforddiant sy’n benodol i’r cyflogwr sydd wedi’i gyfuno â hyfforddiant paratoi gwaith a sgiliau hanfodol os oes angen. Fe’i Darllen rhagor →

Cyhoeddi adroddiad ar ynni clyfar

Mae adroddiad gan Ymchwil Arad ar y defnydd o ynni clyfar mewn ardaloedd gwledig wedi cael ei gyhoeddi gan Smart Energy GB. Mae’r adroddiad yn dangos bod technoleg clyfar yn helpu cymunedau gwledig harneisio ynni adnewyddadwy ac yn elwa o ynni sy’n rhatach, yn fwy effeithlon ac yn fwy diogel. Darllen rhagor →

Adroddiad Gwerthusiad Ysgolion Arloesi

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ein hadroddiad cyntaf ar sail y gwerthusiad ffurfiannol o’r model Ysgolion Arloesi. Nod y gwerthusiad yw rhoi tystiolaeth ar sut y mae model Ysgolion Arloesi yn gweithio’n ymarferol a pha welliannau y gellid eu gwneud.   Mae’r adroddiad cyntaf a gyhoeddwyd yn crynhoi ein canfyddiadau Darllen rhagor →

Adroddiad Dechrau’n Deg Arad wedi’i gyhoeddi

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad gan Arad ar raglen Dechrau’n Deg. Mae’r ‘Ymchwil Ansoddol gyda Theuluoedd Dechrau’n Deg: Adroddiad Ton 2’ ar gael yma.   Hwn yw’r ail adroddiad o brosiect ymchwil ansoddol tair-blynedd gyda rhieni Dechrau’n Deg. Nod yr ymchwil yw archwilio profiadau ac effeithiau canfyddedig teuluoedd sydd Darllen rhagor →