Monthly Archives: Mawrth 2016

Gwerthusiad Sgiliau Twf Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad gwerthusiad Sgiliau Twf Cymru. Cynhaliwyd y gwerthusiad gan Ymchwil Arad mewn partneriaeth â ICF. Mae’r astudiaeth yn cyflwyno canfyddiadau ar effeithiolrwydd ac effaith y prosiect. Mae’r adroddiad terfynol ar gael fan hyn.