Monthly Archives: Ionawr 2016

Cyhoeddi adroddiad Arad ar Dechrau’n Deg

Mae adroddiad gan Arad ar raglen Dechrau’n Deg wedi’i chyhoeddi gan Lywodraeth Cymru.  Ymchwil ansoddol gyda theuluoedd Dechrau’n Deg: Adroddiad Cam 1 yw’r adroddiad cyntaf o brosiect ymchwil ansoddol tair blynedd gyda rhieni sy’n derbyn gwasanaethau Dechrau’n Deg. Nod yr ymchwil yw archwilio profiadau ac effeithiau canfyddedig i deuluoedd trwy Darllen rhagor →

Adolygiad o brosiect Cymraeg bob dydd

Nod y prosiect, sydd yn cael ei ddarparu gyda chefnogaeth Urdd Gobaith Cymru, yw cynyddu defnydd y Gymraeg y tu allan i’r ystafell ddosbarth mewn ysgolion cyfrwng Saesneg. Mae canfyddiadau’r adolygiad yn dangos bod y prosiect wedi cynnig cyfle gwerthfawr i ddisgyblion glywed a defnyddio’r Gymraeg y tu allan i’r Darllen rhagor →