Yearly Archives: 2016

Adroddiad Menter Caerdydd a Tafwyl

Lansiwyd adroddiad Arad ar werth economaidd Menter Caerdydd i brifddinas Cymru heddiw mewn digwyddiad yn y Senedd.   Mae’r adroddiad yn ystyried gwerth economaidd gweithgareddau Menter Caerdydd yn ogystal â gwerth gwyl Tafwyl i’r brifddinas. Mae’r adroddiad yn amcangyrif y cynhyrchodd Menter Caerdydd werth economaidd o £1.9m yng Nghaerdydd yn Darllen rhagor →

Gwerthusiad Sgiliau Twf Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad gwerthusiad Sgiliau Twf Cymru. Cynhaliwyd y gwerthusiad gan Ymchwil Arad mewn partneriaeth â ICF. Mae’r astudiaeth yn cyflwyno canfyddiadau ar effeithiolrwydd ac effaith y prosiect. Mae’r adroddiad terfynol ar gael fan hyn.

Ymchwil i weithio yn rhyngwladol yn y sector llenyddiaeth yng Nghymru

Cyhoeddodd Ymchwil Arad astudiaeth o weithio yn rhyngwladol yn y sector llenyddiaeth yng Nghymru. Comisiynwyd y gwaith gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru a Llenyddiaeth Cymru. Mae’r astudiaeth wedi mapio gweithgarwch rhyngwladol cyfredol, wedi archwilio partneriaethau presennol a gwaith ar y cyd rhwng sefydliadau yng Nghymru ac wedi darparu argymhellion i wneud Darllen rhagor →

Cyhoeddi adroddiad Arad ar Dechrau’n Deg

Mae adroddiad gan Arad ar raglen Dechrau’n Deg wedi’i chyhoeddi gan Lywodraeth Cymru.  Ymchwil ansoddol gyda theuluoedd Dechrau’n Deg: Adroddiad Cam 1 yw’r adroddiad cyntaf o brosiect ymchwil ansoddol tair blynedd gyda rhieni sy’n derbyn gwasanaethau Dechrau’n Deg. Nod yr ymchwil yw archwilio profiadau ac effeithiau canfyddedig i deuluoedd trwy Darllen rhagor →

Adolygiad o brosiect Cymraeg bob dydd

Nod y prosiect, sydd yn cael ei ddarparu gyda chefnogaeth Urdd Gobaith Cymru, yw cynyddu defnydd y Gymraeg y tu allan i’r ystafell ddosbarth mewn ysgolion cyfrwng Saesneg. Mae canfyddiadau’r adolygiad yn dangos bod y prosiect wedi cynnig cyfle gwerthfawr i ddisgyblion glywed a defnyddio’r Gymraeg y tu allan i’r Darllen rhagor →