Monthly Archives: Hydref 2015

Adrodd ar adolygiad o waith ieuenctid mewn ysgolion

Mae Arad wedi cwblhau adolygiad o waith ieuenctid mewn ysgolion yng Nghymru ar ran Llywodraeth Cymru. Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys enghreifftiau sy’n dangos bod gwaith ieuenctid mewn ysgolion yn llwyddo i gynnig amrediad o fanteision i bobl ifanc, ysgolion a chymunedau yng Nghymru.  Mae’n ychwanegu gwerth i’r cwricwlwm statudol Darllen rhagor →

Cyhoeddi Gwerthusiad ffurfiannol o’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad terfynol ‘Gwerthusiad Ffurfiannol o’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid.’ Fe gafodd y gwerthusiad ei gynnal gan Arad Research a ICF Rhyngwladol. Mae’r adroddiad ar gael yn y ddolen isod: http://gov.wales/docs/caecd/research/2015/150805-formative-evaluation-youth-engagement-progression-framework-final-cy.pdf