Monthly Archives: Medi 2015

Achub y Plant: Barod i Ddarllen, adroddiad wedi’i chyhoeddi

Mae Achub y Plant wedi cyhoeddi adroddiad ar lythrennedd a rhifedd plant yng Nghymru. Comisiynwyd Arad gan Achub y Plant i gyfrannu at yr adroddiad, gan gynnwys dadansoddiad o ddata lefel Cymru ar lefelau llythrennedd a rhifedd plant. Mae’r adroddiad, o’r enw ‘Barod i Ddarllen: Cau’r bwlch mewn sgiliau darllen Darllen rhagor →

Adroddiad Gwerth Prentisiaethau wedi ei gyhoeddi

Mae adroddiad Arad ar Werth Prentisiaethau i Gymru wedi cael ei lansio’n ddiweddar gan Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (FfHCC). Roedd yr adroddiad yn darparu dadansoddiad cynhwysfawr o werth prentisiaethau i Gymru o ran y manteision i fusnesau, unigolion a’r economi ehangach.   Lansiwyd yr adroddiad mewn digwyddiad yn y Senedd Darllen rhagor →