Monthly Archives: Mai 2015

Oxfam – Gwerthusiad o’r Prosiect Lloches

Mae Oxfam wedi comisiynu Arad i werthuso’i brosiect Lloches yng Nghymru. Mae Lloches yn brosiect tair blynedd (Mehefin 2012 – Mai 2015), wedi’i ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr (Cymru), sy’n gweithio gyda menywod sy’n ffoaduriaid a cheiswyr lloches. Mae’r prosiect yn cynnig cyngor a chymorth wedi’u teilwra i fenywod Darllen rhagor →