Monthly Archives: Gorffennaf 2014

Adroddiadau Dechrau’n Deg

Comisiynwyd Arad yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru i gynnal dau brosiect ymchwil sy’n ymwneud â’r rhaglen Dechrau’n Deg.Y prosiect cyntaf yw Adolygiad o Arfer mewn Gweithredu’r Elfen Cefnogi Datblygiad Iaith Cynnar o fewn Dechrau’n Deg. Bydd hyn yn cynnwys gwaith maes gyda phartneriaethau Dechrau’n Deg er mwyn edrych ar enghreifftiau Darllen rhagor →

Cyhoeddi Adolygiad CQFW

Mae adolygiad a gwerthusiad Arad o effaith Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (CQFW)  wedi cael ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru yma. Pwrpas yr adolygiad oedd deall yr effaith y mae’r CQFW wedi cael yng Nghymru, penderfynu os dylid adolygu ei strwythur a’i bwrpas, a nodi swyddogaethau allweddol y gallai fframwaith Darllen rhagor →